Garantija suteikiama nuo pirkimo datos 2 m garantiniam laikotarpiui. Pagal susitarimą galime suteikti garantiją ir ilgesniam laikotarpiui. Garantijos taikymas nepratęsia garantijos. Garantija ir atsakomybė už produktą nustoja galioti, jei atlikote projekto pakeitimus arba produkto sumontavimas prieštarauja montavimo taisyklėms. Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl netyčinio arba neatsargus pavaros ir įrenginių sugadinimo bei nekvalifikuoto vartų naudojimo ar priežiūros. Eksploatacinėms medžiagoms ir medžiagoms, kurios susidėvi, pavyzdžiui, baterijos ar lemputės taip pat netaikoma garantija ir žalos atlyginimas.
Garantijų reikalavimai galioja tik toje šalyje, kurioje vartai buvo įsigyti. Prekės turi būti iš platinimo kanalų, kurie buvo įkurti gamintojo. Pretenzijos dėl garantijos galioja tik subjektui, kuris nurodytas sutartyje. Pirkimo dokumentas galioja kaip įrodymas dėl garantinių pretenzijų.
Garantiniu laikotarpiu, pašalinami visi trūkumai, jei tai akivaizdi pasekmė medžiagų ar produkto gamybos klaidų. Mes esame įsipareigoję šiuos trūkumus nemokamai ištaisyti, netinkamas dalis pakeisti, pataisyti arba pakeisti mūsų nuožiūra prastesnės kokybės dalis. Garantija netaikoma, jei pažeidimai įvyktų šiomis prielaidomis:
• Netinkami statinio ryšiai;
• Netinkamas paleidimas ir neprofesionalūs darbuotojai;
• Mechaninė žala, nelaimingas atsitikimas, griuvimas, avarijos;
• Žala dėl aplaidumo arba griūties;
• Normalus nusidėvėjimas;
• Remontas atliekamas nekvalifikuotų asmenų;
• Naudojamos kitų šalių dalys.